Over Reinders

Do not delete this link

Twickto - Educational set L (368 onderdelen)

Twickto, next level constructie speelgoed met oneindig veel speelplezier en sluit aan op de diverse kerndoelen voor wiskunde en techniek.Twickto Nederlandse uitvinding: De eenvoud van de inhoud

Verreweg de meeste onderdelen bestaan uit kubussen (Bricks) die verbonden worden met een vernuftig koppelstuk (Twicks) dat door het koppelstukje te draaien met de bijbehorende sleutel (TwickTool) met een klik een stevige verbinding tot stand brengt. Met de assen en wielen opent zich een wereld van beweging en transportmogelijkheden. Verder nog aangevuld met een stuurwiel, propellers en een schroef waarmee de fantasie verder kan worden aangespoord.


Kerndoelen wiskunde en techniek

Begrippen als o.a. constructies, materialen, transport, verbindingen, komen ruimschoots aan bod bij de Kerndoelen voor techniek (42 en 45) evenals rekenen met eenheden, twee en drie dimensies en andere facetten van wiskunde, alsook meten en ruimtelijk inzicht en oriëntatie. Hiermee wordt aangesloten op diverse Kerndoelen Basisonderwijs voor wiskunde en techniek (23, 24, 32, 33 en 42 en 45) en de uitwerking daarvan in het TULE-project.


Samenwerken met Twickto in combinatie met de STEM-aanpak

Het werken in groepjes biedt mogelijkheden voor het aansluiten bij de meest recente inzichten over het werken met de STEM-aanpak (Science, Technology, Engineering, Mathematics). De leerlingen werken dan als een team ingenieurs/ontwerpers die gezamenlijk een oplossing voor een probleem bedenken aan de hand van vooronderzoek en daarbij ook een begroting en berekeningen maken als er bedragen, uiteraard conform het rekenniveau, aan de gebruikte onderdelen gekoppeld worden. Binnen het team worden de taken verdeeld, besproken en de resultaten aan de klas gepresenteerd.


Twickto Educational set is handig verpakt in een afsluitbare box (Gratnell)Zie "bijlagen" voor een werkinstructie (hoe werkt Twickto precies?) en "Links"voor een productfilmpje

Artikelnummer: 098059
Reinders nummer: 2585404Vervangende artikelen