Over Reinders

Do not delete this link

Elke week een woord.

Details
Dit Bijbels dagboek wil de boodschap van Gods Woord doorgeven. Uitgangspunt is wat God door Zijn Woord vandaag de dag tot jongeren te zeggen heeft. Het gaat er daarbij uiteraard ook om of je als lezer luistert; of je hoort wat Hij zegt. Sommige Bijbelse woorden hebben een onvervangbare lading. Te denken valt aan woorden als: roeping, wedergeboorte, rechtvaardigmaking, heiligmaking en heerlijkmaking. De auteur probeert ook juist deze Bijbelse begrippen in het dagboek toe te lichten. Iedere week wordt er in een aparte bijdrage aandacht gevraagd voor relevante tekstkaders en kaarten uit de Bijbel met uitleg.
Verschijningsdatum
5-12-2017
ISBN
9789402905090
Artikelnummer: 9789402905090