Over Reinders

Do not delete this link

(set) Studie-editie BOA & HTV deel 1 en 2

Aart Sterk - Paperback / softback - 704 pagina's
Details
Gemeenten krijgen een steeds belangrijkere regierol in het lokale veiligheidsbeleid. De behoefte aan goed opgeleide handhavers in de openbare ruimte groeit nog steeds. De Studieeditie Buitengewoon opsporingsambtenaar & Handhaver toezicht en veiligheid is samengesteld aan de hand van de toetstermen die zijn opgesteld door de Exameninstelling Toezicht en Handhaving (EXTH). Talrijke voorbeelden en schema’s verduidelijken de theorie. Iedere paragraaf wordt afgesloten met een kernzin en ieder hoofdstuk met een samenvatting. De volgende onderwerpen komen onderandere aan bod: – taken en bevoegdheden van de buitengewoon opsporingsambtenaar; – het recht: algemeen, materieel, formeel en burgerlijk recht; – boa-gerelateerde wetgeving en de Politiewet; – sanctioneren; – verkeer; – milieu. Aart Sterk was tot januari 2017 werkzaam als inspecteur van politie. Na ruim 39 jaar bij de politie te hebben gewerkt, werkt hij thans als (freelance) docent voor de opleiding boa/htv en verkeersen beveiligingsopleidingen. Hij schrijft hiervoor ook de lesmaterialen.
Verschijningsdatum
8-7-2019
ISBN
9789012404549
Artikelnummer: 9789012404549