Over Reinders

Do not delete this link

Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572)

Details
In 1879 werd in de pastorie van de parochie Purmerend een pakket oorkonden gevonden die afkomstig bleken van het middeleeuwse Sint-Ursulaklooster. Toen in 2009 op de Koemarkt werd gegraven, kwamen bouwresten te voorschijn. Dit boek vertelt het verhaal van het klooster, dat werd bevolkt door zusters van de orde van boetvaardigheid (derde orde) van Sint-Franciscus. Het klooster behoort tot de vroege uitingen van de Moderne Devotie in Hollands Noorderkwartier. Toen het ontstond was Purmerend een dorp, maar hard op weg om een stad te worden. De zusters dreven een grote boerderij met landerijen die vlak naast het klooster lagen. Testamenten, wijdingsoorkonden en aflaatbrieven bieden een inkijk in hun spirituele leven. Bij de Opstand ging het klooster zelf ten onder, maar de aanzienlijke katholieke gemeenschap van de stad bewaarde de herinnering eraan en zorgde dat een deel van de historische documentatie behouden bleef. Inhoud: Voorwoord VINCENT NIJENHUIS, Groei en bloei van het Sint-Ursulaklooster, 1392-1520 KOEN GOUDRIAAN, In de geest van de Moderne Devotie KOEN GOUDRIAAN, Een netwerk van devoten KOEN GOUDRIAAN, Maagden, weduwen en ander volk KOEN GOUDRIAAN, Gebed zonder ophouden JAAP HAAG, Het slijk der aarde KOEN GOUDRIAAN, Een huis met veel kamers JOOST COX, In de banne van Purmerend JOHN BESSELING/KOEN GOUDRIAAN, De neergang van het Sint-Ursulaklooster, ca. 1520-1580 JOHN BESSELING/KOEN GOUDRIAAN, De Purmerendse katholieken en de kloostererfenis na 1572 JAN-WILLEM OUDHOF/JOHAN ARP, Schop, kaart en pen: reconstructie van het kloosterterrein Bijlagen Verklarende woordenlijst Noten Afkortingen Onuitgegeven bronnen en literatuur Over de auteurs Register
Verschijningsdatum
16-9-2017
ISBN
9789087046620
Artikelnummer: 9789087046620