Over Reinders

Do not delete this link

Een krachtig instrument - De Koninklijke Marechaussee 1814-2014

Details
De Koninklijke Marechaussee bestaat in 2014 tweehonderd jaar.
Vanaf de oprichting op 26 oktober 1814 vervult dit militair politiekorps een belangrijke rol op het snijvlak van politie en krijgsmacht. Lag de nadruk tot aan de Tweede Wereldoorlog op civiele politietaken, daarna verschoof het accent naar de militaire politiezorg bij de landmacht en de andere krijgsmachtdelen in binnen- en buitenland.
De taak waarvan wellicht de meesten de Marechaussee kennen, is de personencontrole aan de grens, bijvoorbeeld op Schiphol.
Onder meer in de roerige jaren zestig, zeventig en tachtig was het Wapen - zoals de Marechaussee meestal werd aangeduid - een onmisbaar bijstandsinstrument, wat ertoe bijdroeg dat de Koninklijke Marechaussee vanaf 1988 een comeback in het politiebestel maakte.

Een krachtig instrument brengt de geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee niet alleen tot leven in de tekst, maar ook in het rijk geschakeerde beeldmateriaal. Naast de talrijke foto's en andere illustraties kunt u - met behulp van uw smartphone of tablet - diverse filmfragmenten bekijken.

Over de auteur(s):
Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag is een gespecialiseerd kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis. Het Instituut publiceert wetenschappelijke studies, verzorgt onderwijs aan militaire opleidingsinstituten en universiteiten en maakt zijn verworven kennis en audiovisueel bezit toegankelijk voor een breed publiek.
Verschijningsdatum
30-10-2014
ISBN
9789089531599
Artikelnummer: 9789089531599