Over Reinders

Do not delete this link

Moedige mensen - helden in oorlogstijd

Details
Kort na de Tweede Wereldoorlog werd het verzet in Nederland opgehemeld. Later won de overtuiging terrein dat het land voornamelijk werd bewoond door collaborateurs en meelopers. Deze nieuwe mythe is echter even aanvechtbaar als de oude. Moedige mensen is gebaseerd op een gedurende ruim twee jaar verschenen rubriek waarin medewerkers van het NIOD hun binnenen buitenlandse 'helden' presenteerden, als tegenwicht tegen de moderne neiging tot minimalisering van het verzet. De samenstellers Jaap Cohen (1980) en Hinke Piersma (1963) zijn als onderzoekers verbonden aan het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.
Verschijningsdatum
15-10-2014
ISBN
9789089533791
Artikelnummer: 9789089533791