Over Reinders

Do not delete this link

Collectieve acties in de financiële sector

F.M.A. 't Hart - Paperback / softback - 180 pagina's
Details
De effectenlease-, de woekerpolisaffaire en de DSB-claim zijn enkele voorbeelden van het toenemende aantal collectieve acties in de financiële sector. De door de wetgever gecreëerde mogelijkheid om collectief te procederen zonder in te gaan op de individuele omstandigheden, is een belangrijke verklaring voor deze toename. Maar ook de toenemende procesbereidheid in onze maatschappij maakt het mogelijk dat meer en meer acties worden geïnitieerd door belangenorganisaties van particulieren. Collectieve acties zijn niet eenduidig en kunnen allerlei vormen aannemen. Kortom, tijd om de balans op te maken.
Collectieve acties in de financiële sector bevat bijdragen van gerenommeerde auteurs die het onderwerp vanuit een verschillend perspectief belichten: mr. F.M.A. 't Hart (onder red.), mr. J.M.K.P. Cornegoor, mr. J.H. Lemstra, mr. W.M. Schonewille LL.M., mr. O. Nijhuis, mw. prof. mr. I.N. Tzankova, mw. mr. C.J.M. van Doorn, mr. drs. P.A.W. Mulder, D.J.T. Adler J.D., LL.M en mr. drs D.F. Lunsingh Scheurleer.
De auteurs belichten ieder vanuit hun eigen discipline of positie hun ervaringen en doen ook diverse aanbevelingen voor de toekomst.
Verschijningsdatum
2-12-2009
ISBN
9789055162659
Artikelnummer: 9789055162659