Over Reinders

Do not delete this link

Huurrecht

F. van der Hoek - Hardback
Details
Deze uitgave biedt een artikelsgewijs overzicht van de wetgeving en de jurisprudentie op het gebied van het huurrecht, voorzien van verhelderend commentaar. Deze achtste druk is geheel geactualiseerd (t/m 1 juli 2018) en het commentaar is op vele fronten uitgebreid en aangescherpt naar de huidige stand van zaken in het huurrecht. Het Nederlandse huurrecht blijft volop in beweging. De achtste druk van Tekst <(>&<)> Commentaar Huurrecht helpt u de actuele stand van zaken scherp in het vizier te houden. U vindt in deze vernieuwde uitgave een artikelsgewijs commentaar op de wetgeving, inclusief de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van het huurrecht. Het commentaar volgens de vertrouwde Tekst <(>&<)> Commentaar- formule biedt u op beknopte wijze nadere uitleg. Helder per artikel en met verwijzingen naar wetsgeschiedenis en rechtspraak. De nieuwe druk is op veel onderdelen grondig bijgewerkt, waarbij ook het commentaar op diverse fronten is vernieuwd. Zo is het commentaar op de algemene bepalingen van de artikelen 7:201- 7:231 BW grotendeels herzien, waaronder het commentaar op de gebrekenregeling. De huurprijsbepalingen voor woonruimte krijgen de aandacht, met een veel uitgebreider commentaar op de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Tevens is er aandacht voor de regeling van de energieprestatievergoeding en de aanstaande invoering van de Wet tot wijziging van de UHW. Deze wet brengt een verdere modernisering van de huurcommissie en de introductie van een verhuurderbijdrage ter bekostiging van de huurcommissie met zich mee. De achtste druk schetst de actuele stand van zaken in rechtspraak en wetgeving tot en met 1 juli 2018 alsmede de bovengenoemde wijzigingen van de UHW, die naar verwachting per 1 januari 2019 ingaan.
Verschijningsdatum
18-10-2018
ISBN
9789013147117
Artikelnummer: 9789013147117