Over Reinders

Do not delete this link

Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat 2. Rechtsbescherming/Overheidsaansprakelijkheid

R.J.N. Schlössels - Hardback
Details
Het handboek Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat behandelt het algemeen deel van het bestuursrecht vanuit een zo breed mogelijke benadering. Niet alleen de normerende en waarborgfunctie van het bestuursrecht komen aan de orde, maar ook de instrumentele functie. De instrumentele functie van het bestuursrecht dient een volwaardige plaats te hebben bij de bespreking van de algemene leerstukken en begrippen van dat rechtsgebied. Daarnaast wordt uitgegaan van de centrale betekenis van de beginselen van de democratische rechtsstaat als beoordelingskader bij uitstek van het positieve bestuursrecht. Deze gedachte zet zich voort in de behandeling van vragen over de verhouding tussen staat en samenleving, maar ook over zaken als delegatie van wetgeving, gebruik van vergunningstelsels en de inrichting van de bestuursrechtspraak. Het handboek Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat bestaat uit twee banden. Band 1 behandelt de Grondslagen, Begrippen, Normering, Organisatie, Wet- en regelgeving, Uitvoering en Handhaving. Band 2 behandelt Rechtsbescherming en Overheidsaansprakelijkheid.
Verschijningsdatum
12-3-2019
ISBN
9789013149036
Artikelnummer: 9789013149036