Over Reinders

Do not delete this link

Niet-betaling in de btw

Details
Ondernemers kunnen op twee manieren te maken krijgen met niet-betaling: wanneer openstaande facturen niet worden betaald, maar ook wanneer zij zelf schulden onbetaald laten. Regels omtrent gevolgen voor btw in zulke situaties zijn uitermate complex. Deze uitgave omschrijft en analyseert deze regels. Daarbij wordt niet alleen ingegaan op het nationale recht. Ook het Europese recht passeert de revue. Welke btw-gevolgen gelden voor ondernemers wanneer zij openstaande facturen hebben (oninbare vorderingen) of zelf schulden onbetaald laten (onbetaalbare schulden)? Helaas is het antwoord op deze vraag niet in enkele zinnen te beschrijven. De regels die gelden in geval van niet- betaling zijn bijzonder complex. Niet-betaling in de btw biedt hierin uitkomst. Deze uitgave omschrijft en analyseert deze regels op behapbare wijze. Het maakt hierbij helder onderscheid tussen het nationale en het Europese recht. Bovendien zijn per 1 januari 2017 de nationale btw-regels over oninbare vorderingen en onbetaalbare schulden drastisch veranderd. Deze regels, verankerd in art. 29 Wet OB 1968, leiden vanwege hoge complexiteit regelmatig tot discussie in de praktijk. Om die reden worden deze regels grondig tegen het licht gehouden, waarbij de volgende vragen aan bod komen: # Wanneer is sprake van (niet-)betaling? # Op welk moment moet een ondernemer verzoeken om teruggaaf van btw? # Met welke formaliteiten moet een ondernemer rekening houden? # Wat gebeurt er als een vordering wordt overgedragen? # Wanneer moet een niet-betalende ondernemer btw terugbetalen? # Wat is de omvang van deze terugbetalingsverplichting? # Hoe moet deze btw-schuld in faillissement worden gekwalificeerd? # Wat gebeurt er als de factuur later toch nog (deels) wordt betaald? Na het beantwoorden van bovenstaande vragen legt de bundel de nationale regels en de Europese regels naast elkaar. Het analyseert vervolgens in hoeverre deze regels de oorspronkelijke doelstellingen van de (Europese) wetgever tegemoetkomen. Tot slot schenkt de titel nog aandacht aan enkele civielrechtelijke onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan: de btw-gevolgen bij het aangaan van een crediteurenakkoord, de status van de btw-schuld in faillissement en meer. Kortom: een complete bundel omtrent niet-betaling. Volledig aangepast aan de actualiteit. Onmisbaar voor btw-specialisten, fiscalisten en civilisten.
Verschijningsdatum
31-5-2018
ISBN
9789013150025
Artikelnummer: 9789013150025