Over Reinders

Do not delete this link

Arbeidsrecht en insolventie

J. van der Pijl - Hardback
Details
In Nederland is de werknemer goed beschermd # tenminste, zolang de werkgever niet failliet gaat. Bij een faillissement valt de bescherming namelijk grotendeels weg. Deze uitgave buigt zich over de gevolgen van faillissement op het loon, het einde van de arbeidsovereenkomst, het concurrentiebeding, de doorstart en de medezeggenschap. De ontwikkelingen op het vlak van arbeidsrecht en insolventie zetten zich voort. Nieuwe rechtspraak, wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op. Arbeidsrecht en insolventie is een onmisbare gids voor praktijkjuristen omtrent dit dynamische onderwerp. Met haar actuele én grondige benadering van het onderwerp vult de uitgave een belangrijke leegte in de vakliteratuur omtrent arbeidsrecht en insolventie. Hiermee is de titel een bron van informatie voor zowel insolventierechtjuristen (caratoren/bewindvoerders/rechter- commissarissen) als arbeidsrechtjuristen (arbeidsrechtadvocaten en kantonrechters). Wanneer een bedrijf failliet gaat, komt aan veel vormen van werknemersbescherming abrupt een eind. Er is geen serieuze ontslagbescherming meer # ook niet voor de zieke of zwangere werknemer. De opzegtermijn wordt verkort en een eventueel recht op de transitievergoeding valt eveneens weg. Ook bij een doorstart van het bedrijf is de overgang van de werknemer bepaald geen zekerheid, laat staan de voorwaarden waaronder dit zou plaatsvinden. Dit alles maakt het faillissement in sommige gevallen tot een aantrekkelijk reorganisatie-instrument. Daarbij wordt in de praktijk soms gekozen voor een in stilte voorbereide doorstart, de zogenaamde pre-pack. Deze bundel brengt gedetailleerd in kaart hoe het faillissement van een werkgever # en waar relevant ook van een verleende surseance loon # doorwerkt op: # het loon # het einde van de arbeidsovereenkomst # het concurrentiebeding # de doorstart # de medezeggenschap Daarnaast staat de auteur stil bij de cruciale vraag in hoeverre een werkgever misbruik van faillissement maakt als deze het faillissement aanvraagt met het oog op omzeiling van de rechten van de werknemer.
Verschijningsdatum
18-1-2019
ISBN
9789013151213
Artikelnummer: 9789013151213