Over Reinders

Do not delete this link

Hoofdzaken vreemdelingenrecht

E.M. Kampstra - Paperback / softback
Details
Hoofdzaken vreemdelingenrecht bespreekt de hoofdzaken van het Nederlandse vreemdelingenrecht waaronder de toelating en het verblijf van vreemdelingen in Nederland en is zeer geschikt voor studenten in het HBO en universitair onderwijs alsmede de beroepspraktijk. Hoe is in Nederland de toelating voor vreemdelingen geregeld? Welke juridische vraagstukken gaan er gepaard met inburgering en naturalisatie? En welke vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen bestaan er? Hoofdzaken vreemdelingenrecht biedt een toegankelijk overzicht van de toepasselijke regelgeving, de belangrijkste jurisprudentie en is voorzien van schema#s ter verduidelijking. Alle belangrijke onderwerpen komen ter sprake. Aan de orde komen onder meer: toegang tot Nederland, soorten verblijf en procedures, rechtsmiddelen, vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen, vertrek, uitzetting, inreisverbod en ongewenstverklaring, arbeid, inburgering en naturalisatie. Het hoofdstuk naturalisatie is nieuw. Ook de toekomstige wijzigingen van Inburgering zijn in het hoofdstuk verwerkt. Het vreemdelingenrecht is volop in beweging. De afgelopen jaren zijn er op dit gebied vele wetswijzigingen geweest. In deze uitgave zijn onder andere opgenomen: de Wet modern migratiebeleid; de Visumwet; de herschikking van de toelatingsgronden; de wijziging van de Wet inburgering; de herziening van de Wet arbeid vreemdelingen. Aangezien regelmatig wijzigingen in het vreemdelingenrecht worden doorgevoerd is in dit boek een apart hoofdstuk opgenomen waarin de aankomende wetswijzigingen (voor zover mogelijk) worden behandeld. Verder is de regelgeving die geldig was tot 1 oktober 2014 in dit boek verwerkt.
Verschijningsdatum
12-12-2018
ISBN
9789013143539
Artikelnummer: 9789013143539