Over Reinders

Do not delete this link

Handleiding Confrontatie

Adri van Amelsvoort - Paperback / softback - 424 pagina's
Details
De Handleiding Confrontatie bevat een volledige beschrijving van de verschillende vormen van confrontatie met personen, voorwerpen en overledenen. Elke vorm wordt volledig besproken met vermelding van de voor- en nadelen ervan, gevolgd door de richtlijnen en werkinstructie van die vorm. In meerdere hoofdstukken wordt aangegeven wat de diepere achtergronden van de richtlijnen en werkinstructies zijn en waarom het volgen ervan zo belangrijk is. Deze handleiding is een standaardwerk voor iedere politieambtenaar die belast is met het nemen van beslissingen over de inzet van het middel confrontatie, de uitvoering ervan en/of het gebruik van het resultaat in het opsporingsonderzoek. Maar ook voor leden van het Openbaar Ministerie, de zittende magistratuur en de advocatuur bevat de handleiding relevante kennis en praktische handreikingen. In deze tiende, herziene druk is de inhoud geactualiseerd volgens huidig beleid en huidige (en toekomstige) wetgeving, jurisprudentie en technologie. Adri van Amelsvoort is freelance docent en auteur op het gebied van de algemene recherche. Hij was daarvoor hoofdinspecteur van politie in de functies van teamleider en kennismakelaar bij de Politieacademie. Hij is: – gastdocent bij het Studiecentrum Rechtspleging (SSR); – redacteur van de digitale kennisbank Stapel & De Koning-Sdu; – gastdocent bij de Rijksuniversiteit Groningen; – kernlid van het landelijke Kwaliteitsnetwerk Biometrie Gelaat van de politie; – lid van een expertisegroep van de politie voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. In samenwerking met: Imke Rispens, recherchepsycholoog en docent-gedragswetenschapper bij de Politieacademie, voor het onderdeel Waarnemen en geheugen in hoofdstuk 2.
Verschijningsdatum
15-11-2018
ISBN
9789012402132
Artikelnummer: 9789012402132