Over Reinders

Do not delete this link

Sdu Wettenverzameling Internationaal Privaatrecht (Personen- en Familierecht)

Details
In deze wettenbundel zijn de belangrijkste IPR-bronnen opgenomen op het gebied van het inter-nationaal personen- en familierecht (Europese verordeningen, internationale verdragen en natio-nale wetten). De bundel – deel 6A uit de Monografieënreeks (echt)scheidingsrecht – sluit naadloos aan op deel 6 uit deze reeks: F. Ibili e.a., (Echts)scheiding en internationaal privaatrecht (6e volledig herziene druk, 2018), waarin de toepassing van deze IPR-bronnen uitvoerig wordt uitgelegd en toegelicht. De wettenbundel leent zich echter ook uitstekend voor afzonderlijk gebruik door inter-nationaal georiënteerde juristen (zoals advocaten, rechters of (kandidaat-)notarissen die actief zijn op het terrein van het personen- en familierecht. Onder redactie van: Prof. mr. F. Ibili is raadsheer in het gerechtshof Den Haag en bijz. hoogleraar Personen-, familie- en jeugdrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mr. dr. J.G. Knot is universitair docent internationaal privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Gronin-gen, raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en IPR-adviseur bij Plas-Bossinade Notarissen in Groningen.
Verschijningsdatum
8-3-2019
ISBN
9789012404365
Artikelnummer: 9789012404365