Over Reinders

Do not delete this link

Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme

K. de Jong - Paperback / softback - 34 pagina's
Details
De inwerkingtreding van de Wet versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme brengt verstrekkende gevolgen met zich mee. Zo mogen personen die verdacht worden van een ernstig terroristisch misdrijf op basis van enkel een verdenking langer in voorlopige hechtenis worden gehouden. Daarnaast wordt de mogelijkheid verruimd om celmateriaal ten behoeve van DNA-onderzoek af te nemen bij verdachten van terroristische misdrijven. Verder wordt de aangifteplicht uitgebreid tot alle terroristische misdrijven, inclusief de voorbereiding van die misdrijven en krijgt de rechter de mogelijkheid om iemand die is veroordeeld voor een terroristisch misdrijf uit het kiesrecht te ontzetten. Tekst & toelichting Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme zoomt in op deze nieuwe en gewijzigde bepalingen. Het vormt een compleet en systematisch naslagwerk, dat geschikt is voor iedereen die bij de uitvoering van het straf(proces)recht betrokken is. Deze compacte uitgave biedt dan ook een helder overzicht van de gewijzigde bepalingen van onder andere het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering, zoals die gelden na inwerkingtreding van de Wet versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme. Per artikel ziet u in een oogopslag of dit wijzigt. Ieder artikel is voorzien van een toelichting. In hun inleiding gaan mr. K. de Jong en mr. drs. M.C. Dubbeldam in op de achtergrond van de Wet versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme. Daarnaast gaan zij in op de totstandkoming, inhoud en doelstellingen van deze wet. Uiteraard worden ook de belangrijkste wijzigingen toegelicht. Hiermee is Tekst & toelichting Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme een toegankelijke uitgave voor eenieder die met het straf(proces)recht te maken heeft.
Verschijningsdatum
6-3-2019
ISBN
9789012403795
Artikelnummer: 9789012403795