Over Reinders

Do not delete this link

Financiële doorlichting van de kleine onderneming-Reeks BBB nr 33

Details
Financiële doorlichting van de kleine onderneming is geschreven naar aanleiding van de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn 2013/34/EU in de Belgische wetgeving. Hierdoor zijn de groottecriteria van de kleine vennootschap gewijzigd en is een nieuwe kleine vennootschap over de doopvont gehouden: de microvennootschap. Als gevolg van deze nieuwe wetgeving is er ook een eigen jaarrekeningenmodel voor de microvennootschap gemaakt en zijn er veranderingen aangebracht aan het model voor de kleine en grote vennootschap.
Het boek behandelt de analyse en de interpretatie van de financiële documenten van respectievelijk een kleine industriële vennootschap en van een commerciële microvennootschap. Daarbij worden de analyseresultaten, waar mogelijk, telkens vergeleken met sectoriële referentiewaarden.
Tot nog toe was er geen boek dat specifiek handelde over de financiële analyse van de jaarrekening van kleine ondernemingen. Het is uitermate geschikt voor de boekhoudkundige beroepsbeoefenaars, financiële analisten en bedrijfsconsultants, het bedrijfsleven en het hoger economisch onderwijs.

Over de auteur
Dr. Jacques Van Der Elst is doctor in business administration, master in financieel management, master in accountancy, gediplomeerde in de boekhoudkundige expertise en gegradueerde in de boekhouding.
Hij bekleedde meerdere financiële directiefuncties in grote bedrijven. Hij werkte ook jarenlang als partner in een management-vennootschap die belangrijke investeringsfondsen beheerde. Hij was als accountant gerechtsdeskundige bij diverse Rechtbanken van Koophandel.
J. Van Der Elst doceerde zowel op academisch- als hogeschoolniveau vakken als statistiek, financiële wiskunde, financieel management, financiële analyse, beleggingsleer en bedrijfseconomie. Hij schreef meer dan dertig publicaties op het domein van toegepaste wiskunde, financieel management en accountancy. Hij was meer dan twintig jaar lid van de eindexamencommissies van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten.
Verschijningsdatum
11-9-2017
ISBN
9789046608944
Artikelnummer: 9789046608944