Over Reinders

Do not delete this link

Parkeren en ruimte

Ernst van Bos - Paperback / softback - 168 pagina's
Details
Parkeren en ruimte plaatst parkeren in de ruimtelijke context. Er worden handvatten gegeven hoe de parkeervraag berekend en gefaciliteerd kan worden, hoe het gebruik kan worden gereguleerd en welke wettelijke kaders op parkeren van toepassing zijn. De vele soorten parkeervoorzieningen en hun toepassingsmogelijkheden zoals we die nu kennen worden beschreven, maar ook toekomstige ontwikkelingen als de zelfrijdende auto worden benoemd.

Aan bod komt ook de parkeerexploitatie en de organisatie; de relevante aspecten die zorgen dat de fysieke parkeervoorzieningen bij blijven dragen aan een leefbare en bereikbare omgeving.

In Nederland bezitten we samen bijna 8 miljoen personenauto's en 18 miljoen fietsen. Daarnaast zijn er nog vele honderdduizenden bestelbusjes,brommers, scooters, motoren, bakfietsen, brommobielen etc. Allemaal vervoermiddelen die een plek vragen in onder andere woonwijken, stadcentra, bij kantoren en bedrijven. De ruimtelijke impact van parkeren - en daarmee tevens de financiële impact - is dus enorm en levert regelmatig hoofdbrekens op bij (her)ontwikkelingsopgaves. Hoe parkeerfaciliteiten zo in te passen dat de ruimtelijke kwaliteit niet wordt aangetast, is de vraag. Beantwoording begint bij het in een vroegtijdig stadium in kaart brengen van de te verwachten parkeervraag en het ontwikkelen van een passend parkeerconcept. Adequaat parkeerbeleid en een toegeruste organisatie zorgen vervolgens voor het beheersbaar en betaalbaar maken en houden van elk parkeervraagstuk.
Auteurs: Ernst Bos, Ed van Savooyen, Martin Blankendaal, Pieter Delleman
Verschijningsdatum
17-12-2014
ISBN
9789491930225
Artikelnummer: 9789491930225