Over Reinders

Do not delete this link

Leegstand en ruimte

Marc Wintgens - Paperback / softback - 200 pagina's
Details
Leegstand en ruimte in het bijzonder van kantoren brengt inzicht in de instrumenten ter bestrijding van de leegstand enerzijds en met betrekking tot transformatie van leegstaande gebouwen anderzijds. Daarbij komen zowel ruimtelijk bestuursrechtelijke als privaatrechtelijke (contractuele) aspecten uitgebreid aan bod aan de hand van praktijkvoorbeelden.

In Nederland staat bijna 7 miljoen m² kantoorruimte leeg. Dit wordt door zowel de overheid als door de markt als een groot (maatschappelijk) probleem gezien. Door de overheid en de markt zijn inmiddels de nodige oplossingen voor dit probleem aangedragen. Grofweg kunnen deze oplossingen worden ingedeeld in instrumenten:

ter bestrijding van leegstand: Wet kraken en leegstand op basis waarvan gemeenten een Leegstandverordening kunnen vaststellen.
met betrekking tot transformatie van leegstaande gebouwen: Wet ruimtelijke ordening de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Crisis- en herstelwet.
Daarnaast zijn enkele alternatieve instrumenten ter bestrijding van leegstand denkbaar waarvan sommige een wettelijke grondslag hebben (bijvoorbeeld de contractuele exploitatie- of gebruikersverplichting) en andere niet (verhandelbare ontwikkelrechten de leegstandtaks en de verwijderingsbijdrage).Voorts zijn oplossingen in de sfeer van publiek-private samenwerking (PPS) denkbaar en is een leegstandfonds een reële optie.

Auteurs: mr. M.A. Wintgens en mr. J.J. Hoekstra.
Verschijningsdatum
15-4-2012
ISBN
9789491073366
Artikelnummer: 9789491073366