Over Reinders

Do not delete this link

Natuur en Ruimte

E.T. de Jong - Paperback / softback - 224 pagina's
Details
In Natuur en ruimte wordt op praktische wijze een overzicht van de regelgeving rond soorten- en gebiedsbescherming geschetst met name Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet. Hoe houdt je binnen de ruimtelijke ordening rekening met de belangen van de natuur zoals die wordt geborgd door de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet? Hoe werkt het ruimtelijk relevante natuurbeschermingsbeleid door in de ruimtelijke planvormen?

Natuur en ruimte bevat grofweg drie onderdelen:

de natuurwetgeving in relatie tot de ruimtelijke wetgeving
het ruimtelijk relevante natuurbeleid (zoals m.b.t. de Ecologische hoofdstructuur)
de doorwerking van het natuurbeleid en de natuurwetgeving binnen de ruimtelijke ordening (ruimtelijke planfiguren

Auteurs: mr. E.T. de Jong en mr. drs. L. Boeremaen flexibiliteitsmogelijkheden)
Verschijningsdatum
22-10-2011
ISBN
9789491073144
Artikelnummer: 9789491073144