Over Reinders

Do not delete this link

Hoofdlijnen van het omgevingsrecht

Ronald de Waard - Paperback / softback - 266 pagina's
Details
Hoofdlijnen van het omgevingsrecht schetst een duidelijk en toegankelijk beeld van het brede terrein van het omgevingsrecht. Dit boek beschrijft de verschillende deelgebieden waarvan de vergunningstelsels zijn opgegaan in de Wabo.

Met de inwerking treding van de Wabo in 2010 benadrukte het Rijk dat "de ruimtelijke ingreep centraal staat in de besluitvorming" en het bevoegde gezag "een integrale afweging moet maken". Gevolg hiervan is dat er steeds vaker een belangenafweging moet plaatsvinden die afzonderlijke rechts- en taakgebieden overstijgt. Basiskennis van het gehele omgevingsrecht is daarom onontbeerlijk. Vakspecialisten op verschillende deelgebieden hebben een dergelijk overzicht nodig om hun beslissingen gedegen voor te kunnen bereiden. Deze professionals zullen zich moeten verdiepen in de hoofdlijnen van de wet- en regelgeving op de belangrijkste rechtsgebieden die het omgevingsrecht bevat.

Daarnaast wordt in dit boek ingegaan op een aantal aspecten dat doorwerking dient te krijgen naar de werkorganisatie van gemeenten. Tenslotte worden er actuele ontwikkelingen op het vakgebied en een vooruitblik op de Omgevingswet en de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving gegeven.

Dit boek is geschreven als overzichtswerk voor de dagelijkse praktijk en als introductie op het vakgebied omgevingsrecht.

Auteurs: R. de Waard en B. Oortwijn
Verschijningsdatum
24-2-2014
ISBN
9789491073984
Artikelnummer: 9789491073984