Over Reinders

Do not delete this link

Asbest

P.A.J. Huijbregts - Paperback / softback - 180 pagina's
Details
Asbest, Toezicht en Handhaving biedt een actueel en alomvattend juridisch overzicht van de asbestgerelateerde wet- en regelgeving. Deze tweede, herziene druk geeft een helder overzicht van het bestuursrechtelijk kader en van alle (nieuwe) relevante jurisprudentie.

De wet- en regelgeving met betrekking tot asbest wijzigt voortdurend en wordt steeds complexer. Nederland kent al bijna twintig jaar een verbod op het gebruik van asbest, maar in ongeveer zeventig procent van alle voor 1993 opgerichte gebouwen zit nog steeds asbest. Vanwege de risico's van asbest is er veel wet- en regelgeving om de gevaren van asbest te verminderen door middel van toezicht en handhaving. Door de hoeveelheid wet- en regelgeving is het onderwerp asbest enorm gejuridiseerd. Zonder enige kennis van de juridische aspecten van toezicht en handhaving, is het voor betrokkenen praktisch onmogelijk om door de bomen nog het bos te zien, vooral omdat de wet- en regelgeving regelmatig aan veranderingen onderhevig is.

Asbest, Toezicht en Handhaving biedt een helder en praktisch overzicht van deze complexe wet- en regelgeving. In deze nieuwe druk wordt stapsgewijs besproken welke verplichtingen er gelden indien er sprake is van een nieuw of historisch geval van bodemverontreiniging met asbest, en hoe deze kan worden gehandhaafd. Verder komt het nieuwe, strengere systeem van boeteoplegging bij overtreding van de Arbo-wet uitgebreid aan de orde en wordt asbest in relatie tot de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besproken.
Verschijningsdatum
25-11-2013
ISBN
9789491073922
Artikelnummer: 9789491073922