Over Reinders

Do not delete this link

Wft voor de verzekeringsbranche

Ester van den Nederlof-Wouters van den Oudenweijer - Paperback / softback - 310 pagina's
Details
In Wft voor de verzekeringsbranche, a quick reference guide, is de toezichtwetgeving opgenomen die specifiek voor de verzekeringsbranche van belang is. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de raakvlakken met de Wft uitgelegd.

De Wet op het financieel toezicht en de daaraan gelieerde regelgeving bevat de meest uiteenlopende regels die op diverse soorten financiële ondernemingen van toepassing zijn. Voor mensen werkzaam in de verzekeringsbranche zijn niet al die regels even relevant. Dit boek biedt een selectie van alleen de voor de verzekeringsbranche relevante regels voor - in het bijzonder - niet-juristen die werkzaam zijn bij verzekeraars, assurantietussenpersonen en gevolmachtigden.

Het is een 'quick reference guide' die een selectie van toezichtwetgeving geeft, die bij het uitoefenen van het bedrijf van levensverzekeraar, schadeverzekeraar of natura-uitvaartverzekeraar, het bemiddelen c.q. adviseren over levensverzekeringen, schadeverzekeringen of natura-uitvaartverzekeringen of het optreden als (onder)gevolmachtigde agent doorgaans de revue zal passeren.

Auteurs: E. Nederlof-Wouters van den Oudenweijer, S. van den Ende en F. van der Woude

ISBN: 9789491073908
Verschijningsdatum
28-9-2013
ISBN
9789491073908
Artikelnummer: 9789491073908