Over Reinders

Do not delete this link

Geluid en ruimte

J.H. van der Granneman - Paperback / softback - 308 pagina's
Details
In Geluid en Ruimte, het beheersen van geluidhinder in het ruimtelijk spoor staat de relatie tussen geluid en ruimtelijke ordening centraal. Met name door een goede ruimtelijke ordening kunnen geluidbronnen en potentieel gehinderden op gepaste afstand van elkaar worden gehouden.

Wet- en regelgeving inzake omgevingsgeluid is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. Een belangrijke reden daarin is dat de bestaande regelgeving onvoldoende garantie biedt voor bewoners naast wegen dat eenmaal vastgestelde geluidswaarden ook daadwerkelijk worden geaccepteerd. Andere redenen zijn dat bestaande wetgeving te veel beperkingen oplegt aan gewenste stedelijke ontwikkelingen en jurisprudentie van de Raad van State en Europese richtlijnen die hun weerslag hebben gekregen in de Nederlandse wetgeving.

In deze tweede druk zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd die na de eerste druk in 2011 hebben plaatsgevonden:

- wijziging van de Wet Geluidhinder; de invoering van Swung-1 en een vooruitblik naar Swung-2
- invoering van de Wet Plattelandswoningen
- Actuele jurisprudentie inzake geluid
- vooruitblik naar de Omgevingswet voor wat betreft geluid

Auteur: ir. J. Granneman
Verschijningsdatum
15-6-2013
ISBN
9789491073762
Artikelnummer: 9789491073762