Over Reinders

Do not delete this link

De honorering van de adviseur, honorarium en bouwkosten

M.A. van Wijngaarden - Paperback / softback - 130 pagina's
Details
In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw.
Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die niet elders is gepubliceerd, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter.
Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in delen van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven.

Deel 10 behandelt:
Hoofdstuk 25: De honorering van de adviseur
Hoofdstuk 26: Honorarium en bouwkosten


Bij de zesde druk
De belangrijkste wijziging in deze druk is de toevoeging van nieuwe jurisprudentie verschenen sinds de laatste druk.

Over de auteurs:
Mr. M.A. van Wijngaarden: in leven emeritus hoogleraar bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden
Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis: hoogleraar bouwrecht aan de Technische Universiteit Delft
Verschijningsdatum
1-11-2014
ISBN
9789462510326
Artikelnummer: 9789462510326