Over Reinders

Do not delete this link

Verplichtingen van de adviseur, aansprakelijkheid van de adviseur: beperkingen en uitsluitingen, bevoegdheidsoverschrijding

M.A. van Wijngaarden - Paperback / softback - 325 pagina's
Details
In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw.
Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die niet elders is gepubliceerd, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter.
Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in delen van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven.

Deel 9 behandelt:
Hoofdstuk 22: Verplichtingen van de adviseur
Hoofdstuk 23: Aansprakelijkheid van de adviseur: beperkingen en uitsluitingen
Hoofdstuk 24: Bevoegdheidsoverschrijding

Bij de zesde druk
De belangrijkste wijziging aangebracht in deze druk bestaat uit de toevoeging van nieuwe jurisprudentie. Verder is de inhoud van een aantal paragrafen gestroomlijnd, door het opnemen van jurisprudentie in dezelfde nummers waarin regelingen zijn uiteengezet.

Over de auteurs:
Mr. M.A. van Wijngaarden: in leven emeritus hoogleraar bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden

Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis: hoogleraar bouwrecht aan de Technische Universiteit Delft
Verschijningsdatum
1-11-2014
ISBN
9789462510319
Artikelnummer: 9789462510319