Over Reinders

Do not delete this link

De reis om de wereld in 80 dagen

Details
Op elke school zitten kinderen die er uitspringen omdat ze zo snel door de leerstof heenschieten. Zelfs de moeilijkste leerstof hebben ze snel door. En op de vragen die ze stellen, moet de leerkracht het antwoord soms schuldig blijven. Bollebozen worden ze wel genoemd. Met Bolleboos rekenen/wiskunde worden begaafde kinderen uitgedaagd hun talenten optimaal te ontplooien. Het materiaal is afgestemd op de typische manier van denken van begaafde kinderen: grote denksprongen kunnen maken, snel op een bepaald abstractieniveau kunnen werken en goed kunnen rekenen. Daarbij staat voorop dat de leerstof niet alleen maar "moeilijker" is maar ook een appèl doet op het experimenteergedrag, op het willen weten. Ieder deel van het pakket bestaat, naast de leerstof voor de leerling uit een duidelijke toelichting voor de leerkracht, met daarin de antwoorden op de vragen, benodigde materialen, didactische aanwijzingen en suggesties voor verdere lesmogelijkheden. De instructietijd voor de leerkracht is minimaal. Het lesmateriaal bestaat uit delen voor alle leeftijdsgroepen:
Verschijningsdatum
1-1-2003
ISBN
9789014096599
Artikelnummer: 9789014096599
Reinders nummer: 2011840