Over Reinders

Do not delete this link

Werkmap Fonemisch bewustzijn

Fonemisch bewustzijn is een werkmap voor leerkrachten van groep 1 en 2 voor gestructureerd en didactisch verantwoord werken aan het fonemisch bewustzijn. Omdat fonemisch bewustzijn zich niet ‘vanzelf' ontwikkelt, is het belangrijk dat er in groep 1 en 2 veel activiteiten plaatsvinden met letters en klanken. Naast een beknopt theoretisch kader, geeft de map aanwijzingen voor een didactische aanpak en voor de planning en de organisatie van de activiteiten.

Artikelnummer: 9789065081636
Reinders nummer: 2011829