Over Reinders

Do not delete this link

Jong en depressief

Details
Jong en depressief. Is dat niet tegenstrijdig? Helaas niet. Bijna vijf procent van alle jongeren tussen 12 en 20 jaar lijdt aan ernstige depressies of heeft een depressie gehad. Dat zijn 35.000 jongeren die worstelen met zichzelf, ernstig belemmerd zijn in hun dagelijks leven en geen zicht hebben op hun toekomst. Ze zijn jong én depressief. Waaraan merk je dat een puber of jongere depressief is? Hoe ontstaat een depressie? Hoe kunnen ouders hun depressieve zoon of dochter tot steun zijn, thuis, in contact met de school en in de professionele hulpverlening? Er wordt, behalve aan deze vragen, ook aandacht besteed aan zelfdoding bij depressieve pubers en jongeren en aan de vraag of en hoe depressies voorkomen kunnen worden.
Verschijningsdatum
22-9-2017
ISBN
9789402904444
Artikelnummer: 9789402904444