Over Reinders

Do not delete this link

Good practice 3.0 welzijn

Kees van Daalen - Paperback / softback
Details
De sectorgerichte leerwerkboeken Can Do Welzijn hebben domeinbrede en specifieke opdrachten voor de opleidingen:
- Pedagogisch Werk
- Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
- Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg
- Medewerker Maatschappelijke Zorg
- Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
- Sociaal Cultureel Werker
- Sociaal-maatschappelijk dienstverlener
- Onderwijsassistent
- Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg

De leerwerkboeken A en B van Can Do Welzijn zijn elk opgebouwd uit drie units en een opzoekdeel. Elke unit heeft zijn eigen thema:
BOEK A
Unit 1: Job information
Unit 2: Getting started
Unit 3: On the job
BOEK B
Unit 4: Complaints & conflicts
Unit 5: Something new
Unit 6: Meaning business

De opdrachten in Can Do zijn overzichtelijk opgedeeld in de categorieën vaardigheidstraining (inclusief opdrachten woorden en uitdrukkingen) en opdrachten grammatica. De vaardigheidstraining is opgedeeld in Everyday life en Working life. In Everyday life oefent de student met algemene opdrachten Engels. Working life biedt beroepsgerichte opdrachten Engels. Zo is er onder andere aandacht voor spreekvaardigheid in klantsituaties, bijvoorbeeld een oudergesprek op een kinderdagverblijf, en leren studenten termen en zinsconstructies die passend zijn in werksituaties. Elke vaardigheidstraining bestaat uit:

- een leerdoel op basis van het ERK;
- een korte taakomschrijving per opdracht;
- opdrachten per niveau, ook online;
- examenopdrachten;
- een Self-test;
- een afsluiting van de vaardigheidstraining met een Taalproeve van Bekwaamheid op niveau A2, B1 en B2;
- een volledige leerlijn taalgereedschap (woorden, uitdrukkingen en grammatica).

Verschijningsdatum
13-6-2013
ISBN
9789490998837
Artikelnummer: 9789490998837