Over Reinders

Do not delete this link

Startrekenen instap Rekenen tot 100 leerwerkboek

Sari van Wolters - Paperback / softback
Details
STARTREKENEN INSTAP – REKENEN TOT 100 is een rekenmethode voor leerlingen van 12 jaar en ouder met een zeer beperkte rekenvaardigheid. Hierbij is vooral gedacht aan leerlingen in het PrO en het vso.Startrekenen Instap kan als opzichzelfstaande methode worden ingezet of als ondersteuning bij Startrekenen Vooraf deel A. Startrekenen Instap kan ook voorafgaand aan Startrekenen Vooraf worden doorgewerkt.

VERANTWOORDING
De leerlijn in Startrekenen Instap is onder andere gebaseerd op de Passende Perspectieven van het SLO en op de kerndoelen voor het vso met het uitstroomprofiel Dagbesteding. In Startrekenen Instap ligt de nadruk op begripsvorming en het leren toepassen van de basisvaardigheden van het rekenen. Elk hoofdstuk introduceert de rekenvaardigheid aan de hand van herkenbare situaties. Daarna worden leerlingen met behulp van ondersteunende modellen begeleid van concreet naar formeel rekenen. Tot slot oefent de leerling met ‘kale’ sommen.
INHOUD VAN HET LEERWERKBOEK
Startrekenen Instap bestaat uit 7 hoofdstukken:
1. Getallen
2. Optellen
3. Aftrekken
4. Vermenigvuldigen
5. Delen
6. Geld
7. Klokkijken

In laatste twee hoofdstukken worden de onderwerpen geld en klokkijken behandeld. Hierbij staat de praktische toepasbaarheid centraal. Startrekenen Instap draagt hiermee bij aan de zelfredzaamheid van de leerling.
STRUCTUUR VAN DE HOOFDSTUKKEN
De hoofdstukken bestaan uit uitlegblokjes met daarna een aantal opdrachten. In de uitlegblokjes staat zeer beknopte uitleg van theorie en een uitgewerkte voorbeeldopdracht. In de opdrachten hierna passen de leerlingen de theorie zelf toe.

Elk hoofdstuk eindigt met een paragraaf waarin puzzels worden aangeboden. In deze puzzels is de aangeboden lesstof uit het hoofdstuk verwerkt. Spelenderwijs ontdekken leerlingen of zij de behandelde vaardigheden uit het hoofdstuk beheersen.
Verschijningsdatum
22-7-2015
ISBN
9789491699757
Artikelnummer: 9789491699757