Over Reinders

Do not delete this link

Wiskunde voor het hoger onderwijs deel A

Sieb van Kemme - Hardback - 224 pagina's
Details
- Voor een goede wiskundebasis;
- besteedt ook aandacht aan lineair programmeren en statistiek;
- toereikend voor het eerste jaar wiskunde.

Wiskunde voor het hoger onderwijs, Deel A legt een stevige wiskundige basis voor het eerste jaar van een technische studie. Kenmerkend is de toegankelijke en gestructureerde opzet. Deel A behandelt onderwerpen als algebra, grafieken en formules, meetkunde, lineaire functies en statistiek. Veel uitgewerkte voorbeelden en een pagina met opgaven maken de stof toegankelijk. De opgaven lopen op van zeer eenvoudig tot meer complex. De uitwerkingen van de opdrachten staan in het bijbehorende uitwerkingenboek.
Verschijningsdatum
6-7-2018
ISBN
9789001888084
Artikelnummer: 9789001888084