Over Reinders

Do not delete this link

Een stap verder

Yvo Meihuizen - Paperback / softback
Details
Transformatie, of hergebruik en herbestemming van bestaande gebouwen staat volop in de belangstelling. Dit is geen wonder. De stormachtige groei van de economie en in het kielzog daarvan de vloedgolf aan nieuwe gebouwen die over stad en land rolden, hebben bij velen de vraag doen rijzen of we wel op de goede weg zijn met deze ontwikkelingen. Voeg daarbij de economische crisis die sedert 2007 de economie lam legt en ziedaar: de markt ligt open voor een nieuwe kijk op onze bouwpraktijk. Vanuit zijn eigen praktijkervaring had de schrijver van dit boek al wel enige notie over wat voor knelpunten er in de bouw waren ontstaan. Maar om zich verder in de materie te verdiepen heeft hij verschillende deelnemers aan het bouwproces geïnterviewd en zo is er een gezamenlijk beeld ontstaan over de crisis in de bouw en de wegen die uit deze crisis kunnen voeren. Daarom gaat dit boek verder dan alleen een focus op de bouwwereld. Duurzaamheid en ecologie, de wet- en regelgeving, de fi nanciën en de economie in bredere zin, maar ook de wijze waarop we gewend zijn te werken, komen alle in dit persoonlijk geïnspireerde boek aan de orde. Een stap verder is een boek dat natuurlijk thuishoort op de werktafel van een ieder die zich bezighoudt met het beheer van onze gebouwde en ongebouwde omgeving, maar de indringende wijze waarop het geschreven is, leent zich ook bij uitstek voor politici aan wie het beheer van onze omgeving is toevertrouwd. Yvo Meihuizen voltooide zijn studie bouwkunde aan de HTS in Amsterdam. Na ervaringen te hebben opgedaan met het bouwen in maatschappelijke zin bij de diensten voor stadsvernieuwing, volkshuisvesting, bouw- en woningtoezicht en monumentenzorg in Amsterdam deed hij verdere ervaring op bij diverse gemeenten en architectenbureaus in den lande. Daarnaast was hij docent in de bouw- en regelgeving aan de Bestuursacademie Nederland en is momenteel nog steeds actief als freelance docent.
Verschijningsdatum
9-5-2014
ISBN
9789462450578
Artikelnummer: 9789462450578