Over Reinders

Do not delete this link

Van den vos Reynaerde en Reinaert de vos

Ernst Van Altena - Paperback / softback - 224 pagina's
Details
Reinaert de vos is vaker in modern Nederlands vertaald. De literaire hertaling van Ernst van Altena doet recht aan de Reinaert. Bij hém blijven stijl en ritme in het spoor van de Vlaamse Reinaert en de middeleeuws-Franse Roman de Renart. In deze tweetalige studie-editie van de middeleeuwse satire staat de Middelnederlandse versie uit het Comburgs handschrift naast de literaire hertaling in modern Nederlands. De uitgave is uitermate geschikt voor gebruik in het hoger onderwijs. Ernst van Altena ontving onder meer de Martinus Nijhoff Vertaalprijs en de Hiëronymus Vertaalprijs.
Verschijningsdatum
1-12-2014
ISBN
9789491982101
Artikelnummer: 9789491982101