Over Reinders

Do not delete this link

VoorSprong

Coby van Visser - Paperback / softback - 207 pagina's
Details
Kinderen met een grote woordenschat presteren beter op school. Ze koppelen nieuwe woorden en begrippen sneller aan bestaande kennis en ze leren vlotter lezen. Dit pakket biedt peuters en kleuters, maar ook jonge kinderen met een taalachterstand, op gestructureerde wijze nieuwe woorden aan in betekenisvolle spelsituaties. Daardoor onthouden kinderen de woorden beter en gaan zij deze toepassen in hun dagelijks leven. Het pakket is ontwikkeld voor: leidsters van peuterspeeelzalen en kinderdagverblijven, leerkrachten van groep 1 en 2 en ouders die hun kind thuis willen helpen bij het uitbreiden van hun woordenschat.
Verschijningsdatum
1-2-2010
ISBN
9789065086143
Artikelnummer: 9789065086143
Reinders nummer: 2016781