Over Reinders

Do not delete this link

Z-Info groep 8 - Informatieverwerking: Op naar het VO 2

Dit Z-oefenboekje biedt uitdagende taken ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Het bestaat o.a. uit: grafieken, coördinaten, negatieve getallen, verhoudingen, creatief schrijven en een kennismaking met talen als Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Turks. Er is ook een uitgave Op naar het VO 1 beschikbaar.


De volgende leerdoelen komen in dit deel aan bod:

- Ik ken de betekenis van een aantal Italiaanse, Turkse, Engelse, Duitse en Spaanse woorden.

- Ik ken een aantal wiskundige figuren.

- Ik kan rekenen met negatieve getallen.

- Ik kan een scène voor een toneelstuk schrijven.

- Ik kan tabellen aflezen.

- Ik kan breuken omzetten in kommagetallen en andersom.

- Ik ken een aantal feiten uit de geschiedenis.

- Ik kan diverse rekenbewerkingen goed uitvoeren.

- Ik ken aardrijkskundige namen van plaatsen, rivieren en bergen.


Dit is de vernieuwde editie van:

9789026240881   Ajodakt inform.verw. 8 Op naar t VO 2 wb 5x

Artikelnummer: 9789006840810
Reinders nummer: 0526003