Over Reinders

Do not delete this link

Z-Taal groep 7-8 Puzzelen met zinsdelen Ajodakt Werkboek

Met dit Z-oefenboekje leren leerlingen zinsdelen herkennen en benoemen. De volgende onderdelen komen aan bod: zinnen knippen, persoonsvorm, werkwoordelijk gezegde, onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, naamwoordelijk gezegde, voorzetselvoorwerp, bijwoordelijke bepaling, bijvoeglijke bepaling. In de puzzelmixen wordt alles herhaald. Achter in het Z-oefenboekje vinden leerlingen de theorie per zinsdeel.


Deze leerdoelen komen aan bod:

- Ik weet wat zinsdelen zijn en ik weet hoe ik een zin kan ontleden in zinsdelen.

- Ik weet wat de persoonsvorm is en kan deze aanwijzen in een zin.

- Ik weet wat het werkwoordelijk gezegde is en kan deze aanwijzen in een zin.

- Ik weet wat het lijdend voorwerp is en kan deze aanwijzen in een zin.

- Ik weet wat het naamwoordelijk gezegde is en kan deze aanwijzen in een zin.

- Ik weet wat het voorzetselvoorwerp is en kan deze aanwijzen in een zin.

- Ik weet wat de bijwoordelijke bepaling is en kan deze aanwijzen in een zin.

- Ik weet wat de bijvoeglijke bepaling is en kan deze aanwijzen in een zin.Dit is de vernieuwde editie van:

9789026241840 Ajodakt taal 78 Puzzelen redekund ontleden WB/5ex Zinsdelen

Artikelnummer: 978900526033
Reinders nummer: 0526033