Over Reinders

Do not delete this link

Z-Taal groep 6 Taal oefenen Stenvert Werkboek

Dit Z-oefenboekje maakt deel uit van de zesdelige serie Taal, voor groep 3 tot en met 8. De serie biedt oefenstof voor taalstructuur, taalbetekenis, taalfunctie en spelling. Daarmee komen onder andere de volgende aspecten aan bod: meervoudsvorming, verkleinwoorden, telwoorden, voegwoorden, voornaamwoorden, woordenschat, spreekwoorden, synoniemen, tegenstellingen, deel/geheel-relaties, taalbegrip en taaltoepassing.


In dit Z-oefenboekje komen de volgende leerdoelen aan bod:

- Ik kan woorden in alfabetische volgorde zetten.

- Ik kan ‘de’ en ‘het’ goed gebruiken in een zin.

- Ik kan woorden in het meervoud schrijven.

- Ik kan woorden die eindigen op -ig goed schrijven.

- Ik kan woorden die beginnen met be-, ge- of ver- goed schrijven.

- Ik kan woorden die eindigen op -heid goed schrijven.

- Ik kan woorden die eindigen op -ing of -ig  goed schrijven.

- Ik leer nieuwe woorden.

- Ik kan woorden die eindigen op -lijk of -lijke goed schrijven.

- Ik kan samengestelde woorden goed schrijven.Dit is de vernieuwde editie van:

9789026224577 Stenvert 6 Taal Taalblok 4 Werkboek (set a 5)

Artikelnummer: 978900526024
Reinders nummer: 0526024