Over Reinders

Do not delete this link

Z-Taal Taal oefenen groep 4 Werkboek

Deze uitgave maakt deel uit van de zesdelige serie Taal, voor groep 3 tot en met 8. De serie biedt oefenstof voor taalstructuur, taalbetekenis, taalfunctie en spelling. Daarmee komen onder andere de volgende aspecten aan bod: meervoudsvorming, verkleinwoorden, telwoorden, voegwoorden, voornaamwoorden, woordenschat, spreekwoorden, synoniemen, tegenstellingen, deel/geheel-relaties, taalbegrip en taaltoepassing.


In dit Z-oefenboekje komen de volgende leerdoelen aan bod:

- Ik oefen het schrijven van woorden aan de hand van plaatjes.

- Ik kan vragen beantwoorden over een verhaaltje.

- Ik leer nieuwe woorden.

- Ik kan ‘de’ en ‘het’ goed gebruiken in een zin.

- Ik kan woorden met -oor, -eer of -eur goed schrijven.

- Ik kan woorden met -aai, -ooi of -oei goed schrijven.

- Ik kan woorden die beginnen met s- of z- goed schrijven.

- Ik kan woorden met -ng en -nk goed schrijven.

- Ik kan woorden die beginnen met f- of v- goed schrijven.

- Ik kan woorden in het meervoud schrijven.

- Ik kan woorden die eindigen op -tje of -je goed schrijven.Dit is de vernieuwde editie van:

9789026224539   Stenvert 4 Taal Taalblok 2 Werkboek (5ex)

Artikelnummer: 9789006314847
Reinders nummer: 0526019