Over Reinders

Do not delete this link

Blits 1 - Antwoordenboek groep 6

Blits is een methode studievaardigheden voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs van uitgeverij Delubas, jaar van uitgave is 2009.

Aan de orde komt het lezen, begrijpen en verwerken van allerlei informatiebronnen zoals teksten, kaarten, tabellen en grafieken. Blits biedt een programma van 1 les per week, voor groep 5 t/m 8. In totaal 32 lessen per leerjaar. De leerstof is verdeeld in 4 lesblokken van 8 lessen. Elk lesblok wordt afgesloten met een toets. De lessen van een lesblok zijn opgebouwd rond een thema, bijvoorbeeld: piraten, wintersport, dieren in de natuur, etc.

In groep 5 worden alle leerstofonderdelen geïntroduceerd en aangeboden. Na groep 5 wordt de leerstof elk jaar herhaald én verder uitgebreid. Telkens vanuit andere thema’s.

Ter voorbereiding op de Cito-eindtoets wordt in groep 8 in de eerste helft van het jaar de leerstof herhaald en toegepast in een andere context. Ook worden de bijbehorende oefentoetsen gemaakt. In de tweede helft van groep 8 werken de kinderen aan zogenaamde toepassingstaken. Hierin wordt de leerstof herhaald en toegepast.


Dit is het antwoordenboek van Blits. Het antwoordenboek heeft dezelfde opzet als het werkboek maar de antwoorden zijn ingevuld. Op deze manier kunnen de leerlingen gemakkelijk zelf het werk nakijken.

Artikelnummer: 9789053001585
Reinders nummer: 2015303Aanverwante artikelen