Over Reinders

Do not delete this link

De bijbel met - Deuterocanonieke boeken


Standaarduitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling, een interconfessionele vertaling waaraan ruim tien jaar is gewerkt door een team van meer dan honderd bijbelwetenschappers, vertalers, literatoren en neerlandici, en die zich kenmerkt door natuurlijk Nederlands. In deze versie zijn de deuterocanonieke of apocriefe boeken opgenomen in een apart gedeelte tussen het Oude en het Nieuwe Testament. De uitgave is voorzien van een algemene inleiding, inleidingen bij elk afzonderlijk bijbelboek, enkele verklarende bijlagen en kaartjes en plattegronden.

 

Artikelnummer: 9789061268598
Reinders nummer: 2011588