Over Reinders

Do not delete this link

Leefstijl Levensbeschouwing - Werkboek groep 3 set à 5

Leefstijl is een methode voor sociaal-emotionele vaardigheden, van Edu’Actief, jaar van uitgave is 2002. Voor groep 1-2 zijn er werkmapjes; voor groep 3-8 werkboeken. Handleidingen zijn alleen bij de verplichte training verkrijgbaar. Leefstijl heeft een methode ontwikkeld waardoor leerlingen zich bewust worden van de normen en waarden in de maatschappij. Dit leren ze niet op een theoretische manier, maar in de praktijk. Samen met klasgenoten doen leerlingen allerlei activiteiten en opdrachten die het besef van ‘goed met elkaar omgaan’ versterken. Het Leefstijl-programma kent zes thema’s die ieder jaar terugkomen. Hoe ouder de kinderen, des te dieper in wordt gegaan op de thema’s. De zes Leefstijlthema’s zijn: de groep, dat zijn wij!, over de sfeer in de groep; Praten en luisteren (over communicatie); Ken je dat gevoel (over gevoelens); Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen); Iedereen anders, allemaal gelijk (over diversiteit); Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden).


In de Werkboekjes maken de leerlingen opdrachten, aansluitend bij vele verschillende thema’s.

Artikelnummer: 9789075749823
Reinders nummer: 2016830