Over Reinders

Do not delete this link

Kinderen en... - Omgaan met de dood in het leven

Per jaar worden er naar schatting minstens tachtigduizend kinderen in Nederland slachtoffer van kindermishandeling. Ongeveer vijftig kinderen overlijden aan de gevolgen hiervan. Dit komt neer op één dodelijk slachtoffer per week. Uit onderzoek blijkt dat honderdduizenden mensen in Nederland het vermoeden hebben dat een kind in hun omgeving wordt mishandeld. Mishandelde kinderen hebben er recht op dat anderen voor hen opkomen. Leerkrachten verkeren daarbij in een bijzondere positie. Doordat zij veel contact hebben met het kind en de ouders kunnen zij een belangrijke rol spelen  bij de aanpak van kindermishandeling. Daarbij is het van groot belang dat  elke leerkracht weet hoe hij op een verantwoorde wijze kan bijdragen aan de  aanpak van kindermishandeling. Want wat wordt precies verstaan onder kindermishandeling,  hoe signaleer je het en wat doe je als je vermoedt dat een  kind wordt mishandeld? En op welke manier kan de school haar leerkrachten  ondersteunen bij het bestrijden van kindermishandeling?  Dit boek - waarin lessen zijn opgenomen voor alle drie 'bouwen' - vormt voor  een ieder die in het basisonderwijs werkt, een praktische handleiding voor het  omgaan met kindermishandeling. Het steunt elke beroepskracht in het basisonderwijs  om alles te doen wat in zijn macht ligt om een mishandeld kind te helpen.


Dit is Kinderen en.... Omgaan met de dood in het leven.

Artikelnummer: 0875
Reinders nummer: 2015778