Over Reinders

Do not delete this link

Leefstijl Energize - Deel 1 voor de basisschool

Leefstijl is een methode voor sociaal-emotionele vaardigheden, van Edu’Actief, jaar van uitgave is 2002. Voor groep 1-2 zijn er werkmapjes; voor groep 3-8 werkboeken. Handleidingen zijn alleen bij de verplichte training verkrijgbaar. Leefstijl heeft een methode ontwikkeld waardoor leerlingen zich bewust worden van de normen en waarden in de maatschappij. Dit leren ze niet op een theoretische manier, maar in de praktijk. Samen met klasgenoten doen leerlingen allerlei activiteiten en opdrachten die het besef van ‘goed met elkaar omgaan’ versterken. Het Leefstijl-programma kent zes thema’s die ieder jaar terugkomen. Hoe ouder de kinderen, des te dieper in wordt gegaan op de thema’s. De zes Leefstijlthema’s zijn: de groep, dat zijn wij!, over de sfeer in de groep; Praten en luisteren (over communicatie); Ken je dat gevoel (over gevoelens); Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen); Iedereen anders, allemaal gelijk (over diversiteit); Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden).


Het boek Energize! bevat een groot aantal groepsactiviteiten voor jong en oud. De activiteiten, de energizers, kunnen gebruikt worden in de klas en staan voor samenwerking, wisselwerking en plezier. Er zijn verschillende activiteiten, zoals ijsbrekers, groepssamenstellende spellen en diverse actieve en lichamelijke activiteiten. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan afscheidsspelletjes.


Elk hoofdstuk begint met een korte inleiding waarin het doel van de activiteit wordt uitgelegd. Ook wordt aandacht besteed aan een zorgvuldige nabespreking van de activiteiten. Elke activiteit is voorzien van een codering die aangeeft voor welke leeftijd de activiteit geschikt is en hoeveel inspanning een oefening kost.

Energize! hoort bij Leefstijl, een educatief programma voor de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden.


Artikelnummer: 9789075749281
Reinders nummer: 2005671