Over Reinders

Do not delete this link

Z-Rekenen groep 7-8 – Wiskunde 2 - Topklassers werkboek

Met dit deel van de serie Wiskunde buigen leerlingen zich over wiskundige vraagstukken en wiskundige problemen. Zo gaan zij bijvoorbeeld aan de slag met: priemgetallen, kwadraten, machten, stelling van Pythagoras, cirkeleigenschappen, assenstelsel, driehoek van Pascal. Deze serie bestaat uit twee delen. Er is ook een uitgave Z-Rekenen groep 7 – 8 Wiskunde 1.


In dit deel komen de volgende leerdoelen aan bod:

- Ik weet hoe ik kansberekeningen kan maken.

- Ik weet wat priemgetallen zijn.

- Ik kan vergelijkingen oplossen.

- Ik weet wat machtsverheffen is en oefen hiermee.

- Ik kan oppervlaktes uitrekenen.

- Ik leer de stelling van Pythagoras en kan hier berekeningen mee uitvoeren.

- Ik kan verschillende wiskundige puzzels oplossen.


Dit is de vernieuwde editie van:

9789026242090  Topklassers 2 Wiskunde wb/5x

Artikelnummer: 978900526131
Reinders nummer: 0526131