Over Reinders

Do not delete this link

Z-Rekenen groep 7-8, Wiskunde 1, Werkboek

Met dit Z-oefenboekje buigen leerlingen zich over wiskundige vraagstukken en wiskundige problemen. Zo gaan zij bijvoorbeeld aan de slag met: onbekende getallen, negatieve getallen, assenstelsel, vierhoeken, kwadraten, kansberekening, vierkantswortel, algebra en puzzels. Er is ook nog een uitgave Z-Rekenen groep 7 – 8 Wiskunde 2.


In dit deel komen de volgende leerdoelen aan bod:

- Ik weet wat een wiskundige vergelijking is en kan deze oplossen.

- Ik weet wat een assenstelsel is en kan grafieken tekenen.

- Ik weet wat negatieve getallen zijn en kan hier mee rekenen.

- Ik weet wat wiskundige figuren zijn en kan deze tekenen.

- Ik weet wat een kwadraat is en kan hiermee rekenen.

- Ik weet wat kansberekening is en kan hier berekeningen mee uitvoeren.

- Ik weet wat ‘wortel’ betekent bij wiskunde en kan dit uitrekenen.

- Ik weet wat algebra is.Dit is de vernieuwde editie van:

9789026242076  Topklassers Wiskunde deel 1 werkboek (set a 5)

Artikelnummer: 978900526130
Reinders nummer: 0526130