Over Reinders

Do not delete this link

Gecijferd bewustzijn werkmap HERZIEN

Deze werkmappen bieden talloze suggesties om ervoor te zorgen dat kinderen op het gebied van rekenen en lezen een goede start kunnen maken in groep 3. Uitgangspunt voor de mappen zijn de nieuwste tussendoelen, deze zijn onderdeel van het Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen.

Artikelnummer: 9789065086419
Reinders nummer: 2010780