Over Reinders

Do not delete this link

Paletti groep 3 - Rekenen 2, rek. tot 10

Onderdeel van het Paletti werkspel

De Paletti rekenopdrachten zijn verdeeld in verschillende niveau's, te weten:

 

• Niveau 1: Tellen tot 20, Rekenen tot 10, Verder rekenen tot 10 en Rekenen tot 20.

• Niveau 2: Rekenen tot 100, Tafels 1, 2, 5 en 10, Tafels 3, 4 en 6 en de Tafels van 7, 8 en 9.

• Niveau 3: Rekenen tot 1000, vermenigvuldigen en delen tot 1000 en meer.


Paletti Rekenen is ontdekkend leren, zinvol inoefenen van de geleerde oefenstof met als rode draad de leerlijnen die erin worden aangeboden. Paletti biedt ondersteuning van de aangeboden opgaven welke vanaf het eerste moment al worden geoefend met de vijfstructuur en getallenlijnen.


Niveau 1

Map 1: tellen tot 20

Tellen tot 20, gebaseerd op aanschouwelijk materiaal zoals bouwstenen, stippen, rekenscheepjes, rekenrups en geld.

Map 2: Rekenen tot 12

Optellen en aftrekken tot 12. De steeds terugkerende 5-10 structuur helpt de leerlingen zich los te maken van het tellend rekenen

Map 3: Verder rekenen tot 10

Inzicht krijgen in de verbanden tussen de getallen door o.a. te splitsen en gebruik te maken van tabellen.

Map 4: Rekenen tot 20

Rekenen met de getallen tussen 11 en 20 staat hier centraal. De analogie tussen kleine en grote getallen speelt een belangrijke rol, bijvoorbeeld: 5+3=8, 15+3=18.

Niveau 2

Map 1: Rekenen tot 100

Rekenen tot 100 in eenvoudige opgaven met ondersteuning van de getallenlijn. Het betreft hier rekenen met en bewerkingen van tientallen en tellen tot 100.

Map 2: Tafels 1, 2, 5 en 10

In afwisselende werkvormen worden de tafels van 1, 2, 5 en 10 aangeboden. De opbouw van de tafels van vermenigvuldiging wordt inzichtelijk gemaakt. Hieraan koppelen we de 'omgekeerde tafels', het delen.

Map 3: Tafels 3, 4 en 6

De tafels van 3, 4 en 6 komen aan bod, alsmede een herhaling van de tafels 2, 5 en 10. Meer uitdagende kaarten met deelsommen, waardoor de samenhang tussen vermenigvuldigen en delen duidelijk wordt.

Map 4: Tafels 7, 8 en 9

Het ontdekken van samenhang, het inzichtelijk maken van en het aanschouwelijk aanbieden vinden doorgang in deze map. De tafels van 7, 8 en 9 worden nieuw aangeboden, terwijl de tafels uit de mappen 2 en 3 worden herhaald.

Niveau 3

Map 1: Rekenen tot 1000

Optellen en aftrekken tot 1000

Map 2: Verder rekenen to 1000

Inzicht krijgen in de verbanden tussen de getallen door o.a. splitsen en tabellen.

Map 3: Vermenigvuldigen en delen tot 1000

Map 4: Rekenen allerlei tot 1000

Artikelnummer: BEK71612
Reinders nummer: 1693106