Over Reinders

Do not delete this link

Real English 3e versie - Handleiding groep 5

Real English new is een methode Engels van uitgeverij ThiemeMeulenhoff, jaar van uitgave is 2008. Real English is een methode voor groep 5 t/m 8. Uitgangspunt is dat leerlingen op een natuurlijke manier Engels leren. De belevenissen van vier klasgenootjes uit een denkbeeldige straat in Engeland lopen als een rode draad door de methode. De nadruk ligt op communicatie. Er zijn oefeningen in spreken en schrijven, games, puzzels, songs, films, teamwork en luister- en kijkopdrachten. Bij de lesactiviteiten speelt de bijbehorende website een grote rol. Om te kunnen differentiëren naar tempo en niveau zijn per hoofdstuk zijn twee extra lessen beschikbaar, waarmee het lesprogramma uitgebreid kan worden. Het ICT gedeelte bestaat uit een audio cd, een DVD en een website met de volgende onderdelen: digicards met opdrachten voor leerlingen, module digitale toetsen en module digitaal schoolbord.


De handleiding, deze bestaat uit de volgende onderdelen:


- Overzichten leerdoelen per unit

- Overzichten lesdoelen en taalfuncties

- Nieuwe woorden

- Benodigde materialen per les

- Classroom phrases per lesdeel: introductie, kern, afsluiting

- Tijdsduur per opdracht

- Beschrijving per oefening

- Antwoorden

- Liedteksten

- Kopieerbladen A en B voor differentiatie: herhalings- en verrijkingsbladen

- Kopieerbladen met extra activiteiten voor flexibele inzet

- Lesvoorbereiding

Artikelnummer: 9789006612646
Reinders nummer: 1018505Aanverwante artikelen