Over Reinders

Do not delete this link

Take it easy - Toetsschrift (testbook) groep 7/8 A/B set à 5

Dit is het toetsschrift voor groep 7-8 van methode Take it easy – Uitgeverij ThiemeMeulenhoff


Taalportfolio voor groep 7/8 bij Take it easy. Dit is een werkschrift waarin de leerlingen beginnen in groep 7 en dit schrift meenemen naar groep 8. Alle toetsen zitten hierin. Tevens staan de onderdelen van het Europees referentiekader hier in: taalbiografie, talenpaspoort en het taaldossier. Het taalportfolio sluit af met de checklist voor niveau A1. Het taalportfolio krijgt de leerling mee na de basisschool om aan de leraar Engels in het voortgezet onderwijs te geven. Op deze manier krijgt de leraar Engels een beter beeld van wat er aan Engels is opgedaan op de basisschool.


Meer lezen over de methode? Zie bijlagen en links

Artikelnummer: 9789006106800
Reinders nummer: 1017940Aanverwante artikelen