Over Reinders

Do not delete this link

Naut - Werkboek groep 8 set à 5

Naut is een methode voor natuur en techniek van uitgeverij Malmberg, jaar van uitgave is 2008. Naut wordt gebruikt in groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Naut maakt kinderen betrokken door het gebruik van verhalen, illustraties, foto's en strips. Naut neemt als hoofdrolspeler de leerlingen mee op avontuur en maakt door zijn verhalen de lesstof extra betekenisvol. Naut differentieert naar tempo, niveau en leerstijl. Bij elke les in de werkboeken staan twee extra opdrachten voor de snellere leerling. De extra opdrachten hebben vaak een open karakter, waarvoor wat meer inzicht nodig is. Differentiatie naar leerstijl gebeurt voornamelijk met de bakkaarten. De bakkaarten kunnen ingezet worden naar eigen inzicht. De opdrachten zijn gemaakt volgens de meervoudige intelligentietheorie van Howard Gardner. Het ICT gedeelte bestaat uit software voor het digitaal schoolbord beschikbaar in de vorm van instructiesoftware en digibordboeken. Instructiesoftware bestaat uit een digitale versie van het lesboek, verrijkt met animaties en methodespecifieke zaken. Digibordboeken zijn digitale bladerversies van de les- en werkboeken.

De methode is wat betreft opbouw, structuur en didactiek vergelijkbaar met Brandaan voor het vak geschiedenis en Meander voor het vak aardrijkskunde. Voor de groepen 3 en 4 zijn de drie afzonderlijke methodes gecombineerd tot één onder de titel 'Naut, Meander en Brandaan'. De onderwerpen sluiten aan bij de thema's in de hogere groepen.


Voor groep 5 t/m 8. In het werkboek staan dezelfde 4 stappen als in het lesboek. Na het maken van een stap in het lesboek worden kinderen verwezen naar de volgende stap in het lesboek.

Artikelnummer: 9789034546012
Reinders nummer: 0933531Aanverwante artikelen